Puukorjaukset * Trälagningar

Lahovaurio sisäpuolella * Rötskada på insidan

Tässä ulkopokassa lahovaurio olikin sisäpuolella. Myös karmista löytyi vähän lahoa samasta kulmasta. Jos karmin alahuullos viettää sisäänpäin, jää tuulen pokan ja karmin väliin painama sadevesi sinne makaamaan ja kulmaus ei pääse välillä kuivumaan. Lahonnut osa korvattiin terveellä, tiiviillä puulla. Tähän löytyi tarpeettomasta ikkunanpokasta terve uusi, vanha alasarja.

*

Den här ytterbågen hade en rötskada på insidan. Lika så var det lite röta på karmen i samma hörn. Om nedre falsen av karmen lutar inåt, lämnar regnvattnet som vinden har dit pressat kvar och hörnet slipper inte att torka mellan varvet. Det som har ruttnat ska bort och ersättades med friskt tättvuxet virke. Hit hittade jag en ny, gammal nedstycke av en annan gammal fönsterbåge.

Mainokset