Ikkunaentisöinti * Fönsterhantverk

Perusteellinen ikkunankunnostustyö tehdään verstaalla. Ikkuna-aukko suojataan työn ajaksi. Vain toinen ikkunanpuitteista: ulko- tai sisäpuite on kerrallaan kunnostettavana. Kylmään vuodenaikaan ikkuna-aukko tarvittaessa lisäeristetään työn ajaksi. Hoidan tarvittaessa ikkunanpokien irroittamisen, aukkojen suojauksen ja pokien kuljetuksen verstaalle Björköbyhyn. Vaihtoehtoisesti voit hoitaa nämä työt itse.

Kunnostustyö verstaalla sisältää nämä työvaiheet, -menetelmät ja materiaalit:

 • vanhojen lasien irrotus ja lasien reunojen puhdistus vanhasta maalista ja kitistä
 • maalinpoisto puuosista infrapunasäteilijällä
 • tarvittaessa puitteen höyläys, jotta ikkuna avautuu ja sulkeutuu vaivattomasti
 • tarvittaessa puitteen korotus/levennys, jotta ikkuna sulkeutuu tiiviisti karmia vasten
 • tarvittaessa lahonneiden puuosien korjaus
 • tarvittaessa kulmien stabilointi
 • puuosien hionta
 • puuosien pellavaöljykyllästys
 • ruostuneiden helojen irrotus, puhdistus, ruostesuojaus ja asennus takaisin paikoilleen, vanhojen ruuvinreikiten tapittaminen tarpeen mukaan
 • kittiuran ja oksakohtien sellakkaus
 • puuosien paklaus pellavaöljykitillä
 • lasitus pellavaöljykitillä: sekä alus- että päällyskitti kittiuraan
 • maalaus liuotinaineettomalla pellavaöljymaalilla; vähintään kolme käsittelykertaa
 • ylimääräisen maalin leikkaus lasilta ja lasien puhdistus
 • kunnostetun ikkunan huolto-ohjeet asiakkaalle

*

Grundlig renovering av fönster utförs på verkstaden. Fönsteröppningen skyddas under arbetet. Enbart antingen ytter- eller innerbåge är under renovering på en gång. På kall årstid kan fönsteröppningarna tilläggsisoleras under arbetets lopp. Vid behov sköter jag om nedmonteringen, skydd av fönsteröppningarna och transporten till verkstaden i Björköby. Alternativt kan du göra de här arbetsmoment själv.

I grundrenoveringen på verkstad ingår följande arbetsmoment, -metoder och material:

 • gamla glasens löstagning och rengöring från gammalt kitt och färg
 • färgbortagning med infrarödvärme
 • eventuell hyvling från kanterna för att fönster går att öppna och stänga smidigt
 • eventuell limning av en extra lista på bågen för att bågen stängs tätt mot karmen
 • eventuella andra trälagningar pga rötskador
 • löstagning av rostiga beslag, rengöring av gammalt färg och rost samt rostskyddsbehandling
 • slipning av trädelarna
 • stabilisering av bågarna enligt behov
 • impregnering av trädelarna med linolja
 • montering av beslag, trätappar limmas i gamla hål och nya hål borras enligt behov
 • kvistarnas och kittfalsens shellackering
 • spackling med linoljekitt
 • glasning med linoljekitt; kitt både under och på glas
 • målning minst tre gånger med lösningsmedelsfri linoljefärg
 • putsning och rengöring av glas
 • skötselanvisningar till ägaren