Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

toiminimi Ikkunaverstas pelargonia, Y-tunnus: 2201301-3

Björköntie 673, 65870 Björköby

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Mari Kuusisto, puhelin 040 416 5133

mari.kuusisto@ikkunaverstaspelargonia.com

REKISTERIN NIMI

Toiminimi Ikkunaverstas Pelargonian asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on tilannut toiminimi Ikkunaverstas Pelargonian palveluita, pyytänyt tarjouksen palveluista tai pyytänyt lisätietoja niistä.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on toiminimi Ikkunaverstas Pelargonian asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Toiminimi Ikkunaverstas Pelargonia saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan toiminimi Ikkunaverstas Pelargonian asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Toiminimi Ikkunaverstas Pelargonialla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esimerkiksi osoitetarroja toiminimi Ikkunaverstas Pelargonian lähettämiin kirjeisiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen edellä mainitulla tavalla ilmoittamalla siitä toiminimi Ikkunaverstas Pelargonian rekisterinhoitajalle sähköpostitse.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tietoja käsitellyistä tilauksista ja ostetuista palveluista.

Rekisteröidyt asiakastiedot hävitetään kirjanpitolain edellyttämän tositeaineiston säilytysajan jälkeen.

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakastietoja ei luovuteta toiminimi Kotakuusen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin ulkopuolelle, mikäli se on toiminimi Kotakuusen rekisterin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä. Rekisteristä poistamista tulee pyytää kirjallisesti sähköpostilla toiminimi Kotakuusen rekisterinhoitajalta.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää toiminimi Kotakuusen myöntämiä käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee asiakkuussuhteen tyypistä riippuen toiminimi Kotakuusen salasanasuojatulla palvelimella, Verkkolaskut-laskutuspalvelun suojatussa rekisterissä sekä varmuuskopioina ulkoisella pääsykoodilla suojatuilla laitteilla, salasanasuojattuna tiedostona.

Toiminimi Ikkunaverstas Pelargonia huolehtii tietoturvasta muun muassa päivittämällä salasanat säännöllisesti ja käyttämällä aina mahdollisuuksien mukaan kaksivaiheista autentikointia. marikuusisto-sivustolla on ssl-sertifikaatti ja yrityksellä on asianmukaiset virustorjuntaohjelmistot päätelaitteillaan.

 

Mainokset