Perinnerakentaminen * Byggnadsvård

Perinnerakentaminen kiinnostaa * Traditionellt byggande väcker intresse

Perinnerakentaminen tuntuu kiinnostavan yhä enemmän. Maa- ja metsätalous-lehti, jota jaettiin Seinäjoen Farmari-maatalousmessuilla, kirjoitti myös perinnerakentamisesta. Se sopiikin hyvin yhteen maatalousyrittäjyyden kanssa, kun ajattelutapa pohjaa samanlaisiin arvoihin. Aivan kuten maa- ja erityisesti metsätaloudessa niin myös perinnerakentamisessa rakennetaan tuleville sukupolville.

*

Det traditionella sättet att bygga tycks väcka allt mer intresse. Tidningen Maa- ja metsätalous, som delades ut på jordbruksmässan Farmari i Seinäjoki, skrev också om byggnadsvård. Det passar jo bra ihop med jordbruket för det grundläggande tankesättet har likadan basis. Lika så som i jordbruk och särskillt i skogsbruk och i tradiotionella byggandet, bygger och lagar man för blivande generationer.

Mainokset