Puukorjaukset * Trälagningar

Tärkeät yksityiskohdat * De viktiga deltaljerna

Eräässä projektissa oli epätavallisen paljon kosteusvaurioita. Kymmenestä ikkunanpokasta kuudessa oli lahoa. Ulospäin ne näyttivät kohtalaisen hyväkuntoisilta. Laho oli muodostunut alakautta. Toisin sanoen kosteus oli löytänyt tiensä puuhun alakautta.

Ensiksi, puuttui ikkunanpuitteiden tippanokan alapuolelta tippaura. Pieni, mutta tärkeä yksityiskohta. Uran tehtävä on lähettää valuva pisara maatakohti sen sijaan, että vesi jää karmen alahuullokseen makaamaan ja kapillaari-ilmiön ansiosta imeytyy ylöspäin ikkunanpokan puuhun. Alareuna oli lähes maalaamaton tai maalia oli hyvin ohuesti, joten vedellä oli lähes vapaa pääsy puuhun.

Toiseksi, ikkunanpokat oli asennettu rakennukseen siten, että ne eivät olleet samassa tasossa ulkolaudoituksen kanssa, jolloin ns. smyygi tulee ulkopuolelle. Sadevedellä on silloin hyvä, leveä pinta jäädä makoilemaan, eikä tippanokka pysty hoitamaan tehtäväänsä.

Pintakäsittely antoi viimeisen silauksen kosteusvaurion synnylle. Ikkunat oli ulkopuolelta uudelleenmaalattu pellavaöljyn sijaan jollakin alkydi-/alkydiöljymaalilla tai muulla muovipohjaisella, hengittämättömällä maalilla, jolloin puuhun päässyt kosteus ei pääse sieltä haihtumaan.

Det var ovanligt mycket fuktskador på ett projekt. Det var röta på sex av tio nedstycken. Utåt såg de hyffsat bra ut. Rötan hade uppstått underifrån. Det vill säga fukten hade nått trådet underifrån.

I det första, saknade fönsterbågarna ett spår på undersidan av droppnäsan. Pieni, mutta tärkeä yksityiskohta. Spårens uppgift är att skicka en vandrande vattendropp mot marken i stället för att vattnet stannar kvar på karmens nedre spalt och tack vare kapillareffekten suger sig uppåt på fönsterbågens nedstycke. Nedkanten var nästan omålad eller det var bara ett väldigt tunnt skikt färg där, så vattnet hade nästan fritt inträde i trädet.

För det andra, var fönsterbågarna inte monterade jämnt med ytterbreden men de var lite inåtdragna. Då blir smygen på utsidan av fönster i stället för på innsidan. Regnvattnet får en bredare yta att ligga på och droppnäsan klarar inte sin funktion.

Sista finishen för fuktskadan gjorde ytbehandlingen.  På utsidan var fönstren ommålade i stället för linoljefärg med alkyd-/alkydoljefärg eller annan plastbaserad färg, som inte andas och sperrer fukten i trädet.

Mainokset
Puukorjaukset * Trälagningar

Lahovaurio sisäpuolella * Rötskada på insidan

Tässä ulkopokassa lahovaurio olikin sisäpuolella. Myös karmista löytyi vähän lahoa samasta kulmasta. Jos karmin alahuullos viettää sisäänpäin, jää tuulen pokan ja karmin väliin painama sadevesi sinne makaamaan ja kulmaus ei pääse välillä kuivumaan. Lahonnut osa korvattiin terveellä, tiiviillä puulla. Tähän löytyi tarpeettomasta ikkunanpokasta terve uusi, vanha alasarja.

*

Den här ytterbågen hade en rötskada på insidan. Lika så var det lite röta på karmen i samma hörn. Om nedre falsen av karmen lutar inåt, lämnar regnvattnet som vinden har dit pressat kvar och hörnet slipper inte att torka mellan varvet. Det som har ruttnat ska bort och ersättades med friskt tättvuxet virke. Hit hittade jag en ny, gammal nedstycke av en annan gammal fönsterbåge.